Links

  • www.pgb.nl
    Met ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).
  • www.ciz.nl
    Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op AWBZ-zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
  • www.meezeeland.nl
    MEE Zeeland biedt onafhankelijke informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking en hun omgeving. Zodat iemand zich verder ontwikkelt en zo zelfstandig mogelijk in de samenleving kan meedoen. MEE Zeeland ondersteunt in alle levensfasen en op alle levensgebieden, zoals werken en leren, samenleven en wonen, regelgeving en geldzaken.
  • zorgkantoor.cz.nl