Visie

Ieder mens, verstandelijk beperkt of niet, heeft recht op en is het waard om een goed leven te hebben. Wij willen onze bewoners een waardevol thuis bieden. Hieronder verstaan wij dat mensen met een verstandelijke beperking recht hebben om te kunnen leven in een omgeving waarin men zichzelf kan zijn, zich veilig voelt en waar ruimte is om zich te ontplooien, in welke vorm dan ook. Een (mooi) thuis, midden in de maatschappij, met buren. Een thuis waar familie en vrienden welkom zijn. Een thuis waarin men met liefde en respect met elkaar omgaat. Een thuis met dagelijks vaste gezichten zoals een thuis moet zijn.